Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

0343 e003 390
Reposted fromzaduzonaraz zaduzonaraz viaalicemeow alicemeow
6997 fcbd 390

May 13 2017

5347 5094 390
Reposted fromkrzysk krzysk

May 08 2017

Reposted fromdramaaddict dramaaddict viastonerr stonerr

May 07 2017

6860 0833 390
Reposted fromfallintotime fallintotime viapuszka puszka

May 05 2017

4136 fae2 390
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
7744 9735 390

sigaloenta:

gingercatsneeze:

Animated with Expresii, might be the best digital ink software in the universe. 

More to come ;)

my naym is cat
and wen it’s dark
and spyders crawl
and mouses lurk-
i doe not pauz
and feel no fryght
i lope along

i am the nyght

Reposted fromAngusJames AngusJames viapuszka puszka
4196 72f8 390

retroscifiart:

‘The Green Brain’ (1971, author: Frank Herbert) by Bruce Pennington. Image from Ultraterranium: The Paintings of Bruce Pennington (1991)

Reposted fromplan9 plan9 viapuszka puszka

May 04 2017

2925 3e01 390
Reposted fromlyder lyder viathetemple thetemple
1519 e828 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasilence89 silence89
8182 7263 390
Reposted fromkrzysk krzysk

May 02 2017

Reposted frommeem meem viasilence89 silence89

May 01 2017

4618 aadd 390

It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.

Marina Abramović, Rest Energy

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaartlover artlover
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush
9506 f3b3 390
Reposted fromtfu tfu viasilence89 silence89

April 30 2017

1917 10c5 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasilence89 silence89
8444 debe 390
Reposted fromkrzysk krzysk
0052 4c94 390
Reposted fromkrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl